top of page

Комплексна психолого - педагогічна оцінка розвитку особи  проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

 • оцінка фізичного розвитку дитини; 

 • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

 • оцінка когнітивної сфери дитини;

 • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

 • оцінка освітньої діяльності дитини.

Подати електронну заяву до ІРЦ можна, зареєструвавшись на сайті https://ircenter.gov.ua/

Перелік документів, необхідних для проведення КО:

 • документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

 • свідоцтва про народження дитини;

 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

 • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра;

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти; 

 • попередні висновки ПМПК та рекомендації щодо проведення КО;

 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитинизгідно з ІПР.

 • у випадку, коли дитина навчається в закладі освіти, до заяви можуть додаватися:  зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень, малюнки.

Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. Дану оцінку проводить вчитель-реабілітолог.

Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку

Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку

Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку

Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку

До уваги педагогів та батьків!

   Комунальна установа «Інклюзивно - ресурсний центр» Бериславської  районної ради поповнився сучасними міжнародними психодіагностичними методиками, які допомагають визначити сильні та слабкі сторони у розвитку дитини.

    До комплектів, що надійшли в ІРЦ входять 5 методик: 

   І. Leiter-3 (Міжнародна шкала продуктивності Лейтер). Методика, що дозволяє оцінити невербальний інтелект та функціонування нейропсихологічних процесів, що лежать в його основі.

    ІІ. WISC-IV (Шкала інтелекту Векслер для дітей). Стандартизована методика для вимірювання інтелекту у дітей віком від 6 до 16 років.

  ІІІ. ТЕСТ  CASD (СКРИНІНГОВА ШКАЛА РОЗЛАДІВ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ) пропонує швидкий і надійний метод діагностики дітей з аутичним спектром без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку або ступеня прояву хвороби.

    ІV. Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутичного спектра за методиками TEACCH  (PEP-3) - методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких, з погляду навчання, сторін дитини, характерних для розладу аутичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

   V. Conners-3 ( Шкала Коннерс, 3 версія) – це набір шкал для оцінки розладу дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ) і його найбільш поширених супутній проблем і розладів у дітей та підлітків.

    Оцінювання дітей за новими методиками відбувається за попереднім записом.

   Тел.: +380951160786, Ірина Олександрівна - практичний психолог центру. 

  Звертаємо Вашу увагу, що за результатами роботи  будь-якою з методик спеціаліст ІРЦ не ставить діагноз та не оформлює жодних діагностичних рішень!!

мпирувак.png

Адреса:

Україна

місто Берислав

вул. Шкільна, буд. 49

Е-mail: kuirc@ukr.net

телефон: (05546)7-55-00

 м. Берислав

bottom of page